Video: Her adskiller overvågning af fiskeriet fra normal videoovervågning

For rigtigt mange er det svært at forstå, hvorfor overvågning i fiskeriet, er så grænseoverskridende for fiskerne. Derfor har vi fået lavet denne lille video, der beskriver forskellen, på den overvågning som  vi er vant til i Danmark, og den overvågning som fiskerne i Kattegat nu skal pålægges. For der er en kæmpe forskel!

Under den videoovervågning, vi kender i Danmark, er der en helt klar lovgivning, der sikrer den overvågedes rettigheder. Det er bl.a. ulovligt at videreformidle overvågningsbilleder. Men med den overvågning, staten ønsker at pålægge fiskeriet, bliver det pludseligt muligt at dele overvågningbillederne med andre – og også tilgå billederne i realtid, uden at man har mistanke om at der sker noget ulovligt. Myndighederne kan tjekke ind 24/7 – blot for at sikre, at ingen begår fejl.

Lad os lige hive den op på landjorden…. Hvor mange danskere, tror du, der vil bryde sig om, at der installeres videoovervågning i vores biler, med det formål at politiet hele tiden kan tjekke ind og sikre, at der ikke begåes fejl i trafikken?

 

Hvad med fiskernes retsikkerhed?

Der har gennem de seneste år kørt en del retssager omkring videoovervågning på arbejdspladser. Disse sager er med til at skabe nogle helt klare linjer for hvordan og i hvilken sammenhæng videoovervågning må bruges. Men overvågning i fiskeriet følger ikke de eksisterende love på området – og dermed risikerer fiskerne, at deres retssikkerhed forringes. Det skaber utryghed hos fiskerne.

For med en helt ny form for overvågning, frygter fiskerne, at selv simple fejl kan resultere i, at de mister retten til at fiske.

For som fiskerne siger: – Vi har ikke noget imod at blive overvåget – hvis bare det er på samme præmisser som alle andre.